Tabellenbearbeitung

Daten für das A – ModulAprilMaiJuniJuliAugustSeptember
Modul A Gruppe 13B2374362348
Modul A Gruppe 43114222164162156
Modul A Gruppe 57111083107
Modul A Gruppe 815401110
Modul A Gruppe 91730222
Modul A Gruppe 91812412080
Modul A Gruppe 18b9212410
Modul A Gruppe 84a32434
Daten für das B – ModulAprilMaiJuniJuliAugustSeptember
Modul B Gruppe 84a32434
Modul B Gruppe 84a32434
Modul B Gruppe 84a32434
Modul B Gruppe 84a32434
Modul B Gruppe 84a32434
Modul B Gruppe 84a32434
Modul B Gruppe 84a32434
Modul B Gruppe 84a32434
Daten für das C – ModulAprilMaiJuniJuliAugustSeptember
Modul C Gruppe 9872374362348
Modul C Gruppe 9872374362348
Modul C Gruppe 9872374362348
Modul C Gruppe 9872374362348
Modul C Gruppe 9872374362348
Modul C Gruppe 9872374362348
Modul C Gruppe 9872374362348
Modul C Gruppe 9872374362348
Daten für das D – ModulAprilMaiJuniJuliAugustSeptember
Modul D Gruppe 342374362348
Modul D Gruppe 3514222164162156
Modul D Gruppe 3611083107
Modul D Gruppe 37401110
Modul D Gruppe 3830222
Modul D Gruppe 3912412080
Modul D Gruppe 409212410
Modul D Gruppe 4132434